Allvarlig blodsjukdom

Aplastisk anemi är en mycket allvarlig blodsjukdom men som tur är hör man sällan talas om den då den är mycket sällsynt. Det gör att flertalet av alla människor människor har aldrig hört talas om den. Drabbade personer remitteras ibland till sjukhus av sin läkare med misstanke om leukemi, och när det sedan visar sig att det ar fråga om ”aplastisk anemi” innebar detta både lättnad och förvirring men också förskräckelse. Hur den aplastiska anemin utvecklas är inte fullständigt utrett med det finns anledning att tro att yttre faktorer kan spela en avgörande roll. Att en del helt vanlig läkemedel kan påverka förloppet har diskuterats flitigt inom vetenskapen men då dessa läkemedel inte påverkar den övriga befolkningen är det svårt att få forskningsunderlag för att förstå om det finns en kopplig eller om den feltolkas till att spela en avgörande roll i sammanhanget.

category: Okategoriserade    Comments are closed.